לפני 8 שנים בערך כתבתי חזון.
פירטתי את החלומות שלי ואת הדרך שבה הם משתלבים אחד בשני,
את האופן שבה הקיימות שלהם מאפשרת לי לחיות את החיים שאני מבקשת לעצמי ולמשפחתי.
8 שנים עברו. שעות רבות של עשייה, של מחשבה, של הפסקות, של מרווח נשימה, של עדכון, של דיוק.
חלק מהחלומות כבר מתקיימים, חלק ממתינים לרגע הנכון שלהם ואחד מהם מתקיים ממש עכשיו –
החלום הזה שביקש לחבר את כל ההוויה שלי על תכניה השונים לכדי הוויה אחת, עשייה אחת –
חיבור של כלי הלימוד והעבודה השונים שלי, שבי, כלים מעולמות שונים. "כאילו" שונים, כדי להיטיב עם עצמי ולהיטיב עם אנשים. לרפא.
שנים של למידה, התנסות, חוויות אישיות, עוד למידה ועוד התנסות.
לרפא כל מה שדורש ומבקש להירפא – גוף, נפש, רוח, עסק. כל חלק בישות.
רוחניות ועסקים, רוחניות בעסקים, כלים טיפוליים במגע ובאנרגיה, אסטרטגיות וכלים בשיווק וניהול עסקים. וזה רק חלק.
החזון הזה החל להתממש לפני מספר שנים במסגרת של כנסים וסדנאות להנעת אנרגיה בעסקים ובמסגרת תהליכי הליווי והטיפול שלי בעסקים ואנשים.
החלק הזה בחזון עומד להתממש בענק בעוד שבועיים בסדנה באמת מיוחדת שיש בה הכל ובעיקר הרבה נשמה, בכדי להגשים את החזון והיעוד להיטיב ולסייע לרפא כל מה ומי ומבקש לעצמו ריפוי.