נקודת האיזון

איזון הוא קו האמצע.
כשהקו יציב וחזק – הוא מסוגל להישאר במרכז, למרות תנודות מימין ומשמאל. אם הוא חלש – אזי התנודה הכי עדינה עשויה לפגוע בו ולהפיל את המבנה כולו.
דאגו לחזק את קו האמצע שלכם – האישי והעסקי.
אתם יכולים להתחיל בתרגיל פשוט של עמידה על קצות האצבעות למשך דקה בכל יום
איזון מהנה