המון!
למשל, כאשר צ'אקרת העין השלישית האחורית קשורה ביכולת ההוצאה אור של מחשבות ורעיונות. אם הצ'אקרה הזו לא נמצאת אצלכם באיזון, יהיו הרעיונות שלכם מוצלחים ככל שיהיו, יהיה לכם קושי ממשי להוציא אותם לפועל ולגרום להם לקרות.

לכל צ'אקרה המשמעות שלה ביחס לאדם והשפעתו על העסק,
וכן – גם בזה נעסוק ונטפל בסדנה.
מספר המקומות מוגבל. הירשמו עכשיו כאן.