"והיה ותבחרי בחרטה כל ימייך,
על הדרך שבחרת,
על השבילים בהם צעדת,
והיה ותבחרי בחרטה המסממת,
תתרוקני מעצמך,
מאהבתך
מהחיים השלמים שבך"

רבים הם שחיים מתוך חרטה.
על כל פעולה, על כל בחירה, על כל נשימה.
חיים בחרטה יוצרים חיים של חרדה –
הבדל של אות אחת ביניהן.

תדר של חיים בחרטה מגיע מחיים בגלגול הזה
או מחיים קודמים. הוא אחד משיעורי הנשמה.
אפשר וכדאי לרפא ולהתמיר את התדר.