המסע הזה הוא שלך. שלך בלבד.
בכל מקום בו ידרכו כפותייך,
לא ידרוך אף אדם אחר.
כל פסע ושעל
שלך הם.
להתבונן,
לשאול,
להתעמק,
להתאהב,
להיקשר.

להיקשר באהבה,
אל המסע.
זה שהוא כולו שלך.
בדרך יופיעו שותפים,
לנגיעות קצרות
וארוכות
בדרך שהיא בכלל דרכך.
הבלעדית.

הרשי להם להיות לך מורה,
הרשי להם להיות לך גב,
הרשי להם. להיות.

המסע הזה שלך.
עד סוף ימייך. הוא שלך.
שהי בו. בחכמה.
גם אם את חוששת,
גם אם תפחדי.

המסע הזה הוא שלך. שלך בלבד.
בכל מקום בו יעגון ליבך,
אפשרי להתאהב.
כל חיוך ומבט
שלך הם.
להרגיש,
לחוות,
להתעמק,
להתאהב,
להיקשר.

להיקשר באהבה,
אל המסע.
זה שהוא כולו שלך.
בדרך יופיעו אנשים,
לנגיעות קצרות
וארוכות
בדרך שהיא בכלל דרכך.
הבלעדית.
צעדי בה.
בבטחון.
בחמלה.
באהבה.

-שירי מילר לב-

שירי מילר לב - ריפוי רוחני אנרגטי מעשי