לכל אדם קיים הגוף הפיזי ועוד 7 גופים אנרגטיים, כאשר כל גוף נמצא בשכבה עליונה לקודמו.
מצב כל גוף אנרגטי משפיע ומושפע ממצב הגופים האחרים.
במידה וקיים קושי פיזי או רגשי הוא ישתקף בגופים האנרגטיים כתת פעילות/חסימה או כיתר פעילות וישפיע על זרימת האנרגיה בין הגופים.

הגוף הפיזי והגופים האנרגטיים: אתרי, רגשי ומנטלי מהווים את אישיות האדם. (האני התחתון)
הגופים: אסטרלי, רוחני, שמיימי וסיבתי מהווים את נשמת האדם. (האני העליון)

הגופים האנרגטיים

 1. הגוף האתרי (רוח)
  העתק אנרגטי מושלם של הגוף הפיזי.
  כל איברי ומערכות הגוף קיימות בו כאנרגיה בלתי מראית (תדר גבוה יותר מהתדר של הגוף הפיזי).
  הגוף האתרי יוצר את הקשר בין העולם הפיזי של האדם לבין העולמות הגבוהים יותר.
  הגוף האתרי גם מכיל את הצ'אקרות ומשפיע על איכות האנרגיה הפיזית (הצלחה מעשית).
 2. הגוף הרגשי (רצון)
  קשור לרגשות ואין בו העתק של הגוף הפיזי. בגוף  הזה מתקיימים הרגשות והוא דינמי מאוד (רגשות מתחלפים). קיימים בו מרכזים רגשיים. הגוף הרגשי משפיע על היכולת להפריד בין הרגשות ועל הרצון (גורמים מניעים לעשייה והצלחה)
  חוסר שדות = בלבול, פחדים, תלות, איבוד חשק, חוסר בטחון, עייפות.
 3. הגוף המנטלי (שכל)
  משפיע על המחשבות, הרעיונות, הדימויים והתהליכים השכליים של האדם.
  פה נבנית תפיסת העולם, בניית דימוי עצמי מנטלי, דימוי עצמי גופני וזהות רגשית,
  תפיסת המציאות של האדם. ניקוי וריפוי דפוסי חשיבה וניקוי הקארמה של האדם.
 4. הגוף האסטרלי (רגש)
  זהו גוף המעבר, הגשר בין הגופים הרוחניים העליונים לגופים הפיזיים התחתונים (אנרגיות בתדר גבוה ואנרגיות בתדר נמוך).
  משפיע על האמונה ועל היכולת לראות את השלם, תקשורת עם אנשים וכו'.
 5. הגוף הרוחני
  זהו הגוף הפיזי בעולם הרוחני.
  משפיע על רצון הנשמה ומימושו, והבחירה החופשית, מכיל זכרונות מגלגולים קודמים.
  הגוף הרוחני מחבר אותנו לאינטואיציה ומאפשר לנו להגיע למהות ולייעוד שלנו.
 6. הגוף השמיימי
  זהו גוף הרגש בעולם הרוחני.
  משפיע על יכולת ההתעלות ואהבה ללא תנאי ואחראי עם שילוב הפעולה של כל הגופים להשגת מטרות. ריפוי יעיל באמצעות מדיטציה.
 7. הגוף הסיבתי
  זהו הגוף השכלי/המנטלי בעולם הרוחני. הגוף האחרון במעטפת החיצונית של ההילה והרמה האחרונה של הרוח בגלגול הנוכחי. הגוף הסיבתי מקושר עם חיים קודמים – גלגולים ותיקוניהם בגלגול הנוכחי.
  משפיע על החשיבה העליונה והשילוב בין הפיזי לרוחני, קשור ביכולת ראייה מרחבית והסקת מסקנות. זהו מקומה של התודעה הרוחנית והמהות העצמית (תכנית החיים לגלגול הנוכחי).