בחירה

הזמן לבחור

מדיטציה של 60 שניות. פשוט תבחרו. בכל יום. **מנוסח בלשון נקבה. לגברים – קיראו בלשון זכר:) ** תוכלו להוסיף בחירות נוספות.

להמשך קריאה