שפע

הזמן לבחור

מדיטציה של 60 שניות. פשוט תבחרו. בכל יום. **מנוסח בלשון נקבה. לגברים – קיראו בלשון זכר:) ** תוכלו להוסיף בחירות נוספות.

להמשך קריאה

כסף מפחיד?

היא שאלה אותי – "מה הוא כסף עבורך?""חופש. אפשרויות" – אמרתי"ומה מפחיד בכסף?" היא המשיכה"כלום" – אמרתי. "אין שום דבר

להמשך קריאה